Rodrigo Sosa Dal Pozzo har fått Drottningholms Operastipendium 2020

Countertenoren Rodrigo Sosa Dal Pozzo har tilldelats Drottningholmsteaterns vänners Operastipendium 2020Stipendiet är…

Publicerat av Tidskriften OPERA Onsdag 10 juni 2020