• English
  • Svenska

Sonja Stenhammar

Konstnärlig ledare för Wilhelm Stenhammar International Music Competition, Konsert- och operasångerska, musikforskare och internationellt verksam sångpedagog.

Sonja Stenhammar har gjort betydande insatser för att sprida svensk musik och svensk kultur utomlands bl. a. vid den stora Sverigefestivalen i Genève, som hon arrangerade i samarbete med Svenska Ambassaden i Bern, Sveriges Radio och Radion i Genève. I romanskonserter världen över har hon inkluderat svensk musik.

Efter studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm bl. a. för professor Folke Sällström i sång, och fil. kand-examen i musik och teatervetenskap vid Stockholms Universitet, specialiserade hon sig ytterligare i sång för Dorothy Irwing och operasångren Rolf Leanderson. Efter sångpedagogexamen vid Kungl. Musik-högskolan vidareutbildade sig Sonja Stenhammar sångtekniskt för operasångerskan Paula Lindberg i Amsterdam och Salzburg och professor Paul Lohmann i Wiesbaden.

Kunskaperna i tysk repertoar fördjupades med professor Eric Werba i Salzburg och Wien, då hon sjöng Mozartopera under dirigent Bernhard Paumgartners ledning. Genom sångerskan Conchita Badia i Barcelona kom Sonja Stenhammar i åtnjutande av unika tolkningstraditioner från tonsättarna Granados och de Falla och även övrig spansk musik.

Sonja Stenhammar gjorde snabbt en betydande karriär utomlands, med början i Spanien, där hon givit många romanskonserter och sjungit som solist med Orquesta Nacional d´Espana och RTV Orquesta i Madrid samt symfoniorkestrarna i Barcelona, Bilbao och Sevilla.

Sonja Stenhammar har särskilt ofta varit engagerad i Schweiz, Spanien, Polen och Italien, men även framträtt som solist och givit romanskonserter även i Bulgarien, Frankrike, Brasilien, Grekland, Argentina och USA och i Österrike har hon varit solist i Salzburgs katedral i Mozarts Requiem vid Mozartjubileum.

I Sverige har Sonja Stenhammar givit talrika romansaftnar, kammarkonserter och varit solist med Norrköpings Symfoniorkester, Kungliga Filharmoniska Orkestern, Drottningholms Barockensemble och medverkat i radio- och TV-program.

Sonja Stenhammars omfattande repertoar gör att hon medverkat vid såväl romansaftnar som solist i oratorie-, opera- och kammarmusiksammanhang. Nutida musik har årligen funnits på hennes program och hon har uruppfört ett flertal verk som skrivits för hennes röst.

Sonja Stenhammar har gjort skivinspelningar på bl.a. EMI, Erato, EMS (Bryssel) och Grammont (Schweiz). Sonja Stenhammar har också ägnat sig åt undervisning i vokalteknik och interpretation och givit en mängd masterclasses i Amerika, Italien och Schweiz. Under sex år ledde hon en operaskola i Italien, organiserad av Amici della Musica, med stöd av kulturministeriet i Rom och symfoniorkestern i Palermo. Nu fortsätter hon att undervisa med centrum för sin verksamhet i Genéve.

Sonja Stenhammar är ofta jurymedlem vid stora internationella sångtävlingar som t.ex. ARD i München, Wagnertävlingen i New York, Voci Verdiani i Busseto då världstenoren Carlo Bergonzi var president, Tjajkovskijtävlingen i Moskva, Elly Amelingtävlingen i Haag, Maria Callastävlingen i Athén, samt operatävlingar i Paris,  Spoleto och Bilbao och José Carrerastävlingen i Pamplona m.fl.

År 2006 tog Sonja Stenhammar initiativet till Wilhelm Stenhammar International Music Competition (WSIMC), där hon också är konstnärlig ledare. WSIMC rankas idag som en av de främsta sångtävlingarna i världen.

Sonja Stenhammar