• English
  • Svenska

WSIMC

Wilhelm Stenhammars Stiftelse

Wilhelm Stenhammars Stiftelse bildades 2005 av Edla Stenhammar, Olof Stenhammar, Sonja Stenhammar, Olof Svenfelt och Norrköpings kommun.

Stiftelsen har ej något vinstintresse utan verksamheten är av ideell natur, det vill säga att de penninggåvor och bidrag som stiftelsen erhåller, samt eventuell avkastning, skall användas för musiktävlingarnas ändamål.

Eventuella medel, som tillfaller stiftelsen genom donationer, skall förvaltas och användas, i enlighet med respektive donators önskan, inom ramarna för stiftelsens verksamhet.

Styrelsen:

Claes Egnell, ordförande
Sonja Stenhammar, ledamot (initiativtagare, konstnärlig ledare)
Åse Berglund, ledamot
Camilla Lundberg, ledamot
Henrik Marmén, konstnärlig chef Norrköpings Symfoniorkester
Karin Veres, ledamot
Olof Stenhammar, hedersordförande
Kerstin Högberg Karlström, adjungerad