Första pris 100 000 SEK
Andra pris 60 000 SEK
Tredje pris 40 000 SEK
Fjärde pris 20 000 SEK
Publikens pris 20 000 SEK
Mozart pris 10 000 SEK

Enligt gällande svenska skatteregler avgår 15% skatt på prissumman.

Specialpris
Stenhammarpris 10 000 SEK givet av Cecilia Stenhammar för
bästa interpretation av Wilhelm Stenhammars sånger.

Direkt efter finalkonserten sammanträder juryn. Prisutdelningsceremonin sker så snart som juryn beslutat om priserna. Pristagarna måste personligen närvara för att mottaga sitt pris.

Utöver prissummorna erbjuds även följande engagemang:

Första pristagaren erbjuds en konsert som solist med Norrköpings Symfoniorkester under säsongen 2018-2019, eller vid annat passande datum. Värde 30 000 SEK.

Första pristagaren inbjudes att deltaga i en Galakonsert vid Musical Olympus Festival i S:t Petersburg, Ryssland.