Första pris 100 000 SEK
Andra pris 60 000 SEK
Tredje pris 40 000 SEK
Fjärde pris 20 000 SEK
Publikens pris 20 000 SEK
Mozart pris 10 000 SEK

Enligt gällande svenska skatteregler avgår 15% skatt på prissumman.

Specialpris
Stenhammarpris 10 000 SEK för
bästa interpretation av Wilhelm Stenhammars sånger.

Direkt efter finalkonserten sammanträder juryn. Prisutdelningsceremonin sker så snart som juryn beslutat om priserna. Pristagarna måste personligen närvara för att mottaga sitt pris.

Utöver prissummorna erbjuds även följande engagemang:

Första pristagaren erbjuds en konsert som solist med Norrköpings Symfoniorkester under säsongen 2018-2019, eller vid annat passande datum. Värde 30 000 SEK.

GöteborgsOperan, kan, under rätt förutsättningar, erbjuda en av deltagarna i WSIMC 2018, ett engagemang i en av deras produktioner.

Orchestre Symphonique de Bretagne i Rennes, Frankrike, erbjuder sig att engagera fyra sångare från WSIMC 2018, att sjunga Rossinis Stabat Mater i Februari 2019.

Två sångare erbjuds ett engagemang på Schenströmska Herrgården, i Ramnäs, Sweden, under säsongen 2018-2019, eller vid annat passande tillfälle.