Tävlingsreglerna finns tillgängliga på engelska, svenska, franska och tyska.