Tävlingsdagar tidsschema

Preliminärt tidsschema

Rond 1
9 juni 10.30-18.00
10 juni 10.30-18.15
11 juni 10.30-14.15

Rond 2
12 juni 11.00-18.00
13 juni 11.00-18.00
14 juni 11.00-12.45

16 juni 18.00 Finalkonsert